Родителски срещи

Уважаеми  родители,

На предстоящата 2017 / 2018 година планираме дейности подпомагащи съвместната ни работа с родители, 

целяща по- добра  координация за успешно реализиране на учебно - възпитателния процес,

както и общоприетите правила и норми на поведение

в детската градина, семейство,обществени места,от страна на децата.

 

        Консултации - всяка сряда  от 13,30 часа до  14,30 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт