ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2018г. до 31.05.2019г.

ЧАСОВИ  ИНТЕРВАЛ

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОЗЕЙСТВИЕ

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детски учител

8.30 – 9.00

Закуска

9.00 – 10.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

10.00 -10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 19.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2018г. до 31.05.2019г.

 

ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛ

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОЗЕЙСТВИЕ

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детски учител

8.30 – 9.00

Закуска

9.00 – 10.00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

10.00 -10.30

Подкрепителна закуска

10.30 – 12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30

Подкрепителна закуска

15.30 – 19.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт