Екип на детската градина

Администрация:

1.Богданка Недялкова  Генкова - директор

2.Ирена Христова Цветанова -гл.счетоводител

3.Кичка Петкова Славова - ЗАС

 

 

Педагогически персонал:

1.Диана Стойкова Атанасова - старши учител

2.Елена Христова Стоянова- старши учител

3.Красимира Тодорова Симеонова - старши учител

4.Софка Марева Христова - старши учител

5.Иванка Янакиева Илиева - старши учител

6.Наталия Валентинова Боболова - учител

7.Снежана Миткова Георгиева  - старши учител

8.Теодора Иванова Стоянова - учител

9.Нина Панчева Георгиева - старши учител

10.Виктория Атанасова  Вълчева - учител

11.Надежда Стоянова Георгиева  -  учител

12.Любка Кънчева Маринова - старши учител

13.Мария Димитрова Гройдис- Дончева -старши учител по музика

 

Непедагогически персонал:

1.Ивелина Цветанова Йолова - пом. възпитател

2.Марианка Стойчева Паскалева - пом. възпитател

3.Галя Димова Иванова - пом. възпитател

4.Зоя Кирилова  Бучкова - пом. възпитател

5.Янка Желязкова Тодорова - пом. възпитател

6.Нели Стоянова Неделчева - пом. възпитател

7.Дафинка Йорданова Панева - пом.възпитател

8 Николинка  Димитрова Стоянова  - пом. възпитател

9. Владимир Александров Буюклиев - огняр

10.Росен Иванов Димитров - огняр / пазач

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт