Конкурс за отдаване под наем на помещения

ДЕТСКА ГРАДИНА №3 “ЗВЕЗДИЧКА“

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С
за отдаване под наем на помещения, общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност

Необходимите документи за кандидатстване можете да свалите тук:

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт