Детска еко-академия

Откриване на Детска еко-академия в ЦДГ „Звездичка”

Световният ден на еко-училищата – 7 ноември  тържествено даде старт на Детска еко-академия в ЦДГ № 13 „Звездичка”-Варна.Eкоинициативата  протече под мотото :”Нашата природа се нуждае от теб сега”.

Децата от детската градина правят своите „малки стъпки” по нов зелен път, който ги води към по-големи отговорности, стремеж и мечти за живот в хармония с природата.

Цели  на детската еко академия:

1.Организиране и мотивиране участието на педагози и деца в дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие върху околната среда, консумацията на вода, енергия, горива, разделно събиране на отпадъци.

2. Развиване и проява на креативност, генериране и реализиране на идеи с цел стимулиране творческия потенциал на детето в посока опазване и съхраняване на природните ресурси.

Задачи:

1. Формиране на нов вид екологична култура в процесите, практиките и иновациите, свързани с разумното използване на природните източници, която чрез децата да въздейства в семейството.

2.Овладяване модели на поведение, свързани с решаване на екологични проблеми.

3.Придобиване на практически умения и навици за опазване и съхраняване на природата.

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт