Партньорство между детската градина и семейството

„Партньорството  между  детската градина и семейството”  бе темата на обучение в квалификационен курс под ръководството на проф.  д-р Иван Иванов от ШУ „Епископ Константин Преславски”  на  18.03.2014 г.

В емоционална, работна атмосфера бяха изяснени: стратегията за развитие на ДГ , съвременните аспекти за подобряване взаимодействието между детската градина и семеството, с оглед превръщането му в приоритетна задача.

С интерес се проследиха водещите концепции за модели на партньорство, претворяващи иновациите в новите реалности.

За проведеното обучение получените кредитти са – 0.4

IMG_7889IMG_7890IMG_7891

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт