Конкурс за отдаване почасово под наем на помещение

ОБЯВА

ДГ №3 „Звездичка“ - Варна обявява конкурс за отдаване почасово под наем на помещение:

  • 1.Музикален салон за провеждане на школа по английски език,  школа по народни танци и  школа по самозащита.
  • 2.Учителска стая  за провеждане на школа по приложно-декоративни  техники.

 

Получаване на конкурсна документация от 29.08.2019 г. до 16.09.2019г. от 07:30 до 15:30 часа или от сайта на детското заведение.

Прием на документи от 29.08.2019 г. до 16.09.2019 г. от 07:30 до 15:30 часа в канцеларията на ЗАС.

 

Конкурсът ще се проведе на 17.09.2019 от 13:00ч в учителска стая на ДГ.

Телефон: 052/460528 – Директор и  052/460529 – ЗАС

 

Заявление

Декларация оглед

Декларация условия

Декларация неразгласа

Условия на конкурса

Договор

Приложение 1

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт