Бюджет 2020- Местна дейност

Бюджет 2020-Държавна дейност 

 

Бюджет 2019 -Държавни дейности

Бюджет 2019 - Местни дейности

Бюджет 2018 - Държавни дейност

бюджет 2018 - Местни дейности

Бюджет 2017 - Държавни дейности

Бюджет 2017 - Местни дейности

Бюджет 2016 - Държавни дейности

Бюджет 2016 - Местни дейности

Бюджет 2015 - Държавни дейности

Бюджет 2015 - Местни дейности

 

Касови отчети

Отчет на бюджета от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

Отчет на бюджета от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Отчет на бюджета от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Отчет на бюджета от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Отчет на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Отчет на бюджета от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Отчет на бюджета от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Отчети на бюджета 01.01.2019-30.09.2019

Отчет на бюджета - 01.01.2019-30.06.2019

Отчет на бюджета - 01.01.2019 - 31.03.2019

Отчет на бюджета - 01.01.2018 - 31.12.2018

Отчет на бюджета - 01.01.2018 - 30.09.2018

Отчет на бюджета - 01.01.2018 - 30.06.2018

Отчет на бюджета - 01.01.2017 - 31.12.2017

Отчет на бюджета - 01.01.2017 - 30.09.2017

Отчет на бюджета - 01.01.2017 - 30.06.2017

Отчет на бюджета - 01.01.2016 - 31.03.2016

Отчет на бюджета - 01.01.2015 - 31.03.2015

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Жолио Кюри“ 14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт