Бюджет 2023- Държавна дейност 

 

 

Бюджет 2022 - Местна дейност 

Бюджет 2022- Държавна дейност 

 

 

 

Бюджет 2020- Местна дейност

Бюджет 2020-Държавна дейност 

 

Бюджет 2019 -Държавни дейности

Бюджет 2019 - Местни дейности

Бюджет 2018 - Държавни дейност

бюджет 2018 - Местни дейности

Бюджет 2017 - Държавни дейности

Бюджет 2017 - Местни дейности

 

 

 

 

Касови отчети

Отчет на бюджета от 01.01.2024г. до 31.03.2024г.

Отчет на бюджета от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

Отчет на бюджета от 01.01.2023г. до 30.09.2023г.

Отчет на бюджета от 01.01.2023г до 30.06.2023г.

Отчет на бюджета от 01.01.2023г. до 31.03.2023г.

Отчет на бюджета от 01.01.2022г. до 31.12.2022г.

Отчет на бюджета от 01.01.2022г. до 30.09.2022г.

Отчет на бюджета от 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

Отчет на бюджета от 01.01.2022г. до 31.03.2022г.

Отчет на бюджета от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Отчет на бюджета от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.

Отчет на бюджета от 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

Отчет на бюджета от 01.01.2021г. до 31.03.2021г.

Отчет на бюджета от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.

Отчет на бюджета от 01.01.2020г. до 30.09.2020г.

Отчет на бюджета от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

Отчет на бюджета от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Отчет на бюджета от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Отчети на бюджета 01.01.2019-30.09.2019

Отчет на бюджета - 01.01.2019-30.06.2019

Отчет на бюджета - 01.01.2019 - 31.03.2019

Отчет на бюджета - 01.01.2018 - 31.12.2018

Отчет на бюджета - 01.01.2018 - 30.09.2018

Отчет на бюджета - 01.01.2018 - 30.06.2018

Отчет на бюджета - 01.01.2017 - 31.12.2017

Отчет на бюджета - 01.01.2017 - 30.09.2017

Отчет на бюджета - 01.01.2017 - 30.06.2017

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт