Квалификация на учители

Непрекъснато повишаване  на   квалификацията на учителите.

• Активно участие в квалификационна дейност на вътрешно и външно ниво;
•Споделяне на ефективни практики и подпомагане на младите учители;
•Мултиплициране и практическо приложение на добър педагогически опит;

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт