Правилник ОС

Правилник

за създаването, устройството и дейността на Обществен съвет към

ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 " ЗВЕЗДИЧКА"

 

Заповед

 

Заповед

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт