Спортен празник – 01 юни 2012

На първи юни 2012 година,по повод деня на детето и 130 години от предучилищното образование в България,в двора на ЦДГ№13”Звездичка” се проведе

СПОРТЕН ПРАЗНИК 

Създадени бяха условия за физическа активност,за развитие на физическите качества,с цел закаляване на детето и постигане на реални резултати при състезателни игри.

Участваха децата от всички възрастови групи със спортно подготвителни и подвижни игри.

P1020007P1020023P1020028P1020029

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт