Енергийна ефективност

Участие на ЦДГ№13”Звездичка” в  „U4energy „ пан-европейско състезание по енергийно образование, организирано от Европейска комисия, което се  следи плътно от Европейския Комисар по енергетика, г-н Гюнтер Ойтингер

1.За занимания    www.eon-bulgaria.coм

2. Магията на енергията”             

U4energy (www.u4energy.eu) е инициатива на ЕК, финансирана по програмата Интелигентна енергия за Европа, чиято цел е да направи Европа по-конкурентна и иновационна като я подпомага в нейните амбициозни цели относно климатичните промени.

Заглавие на проекта:  „ Да пестим,за да съхраним планетата земя”

Кратко резюме

Запазването и съхраняването на природните дадености,икономията на гориво,ел.енергия и търсене на алтернативни източници ще постигнем когато нашите убеждения бъдат култура на поведение.

За тази цел направихме одит в детската градина ,по въпросите на ЕФ.Набелязахме дейности, с които да подобрим досегашните си резултати.

Екопатрулите ще следят за изключено осветление

/когато не е в режим на употреба/,

за капеща вода, намаляване или спиране на системите за отопление според температурите за деня -/19-24градуса/.

Уважаеми родители,ние вече сме част от първото пан-европейско състезание по енергийно образование, организирано от Европейската комисия . Като наши  партньори,продължавайте да обсъждате в семейството с активното участие на децата- въпросите  за  енергийната ефективност.

      Вие знаете ,че до 10% от енергията, използвана в домакинствата идва от уредите оставени в положение стенд-бай

Можете да спестите енергия,като намалите консумацията си на електричество и отопление/ в разумни граници/,като правите избор по отношение  на транспорт,

вода и храна,както и да управлявате отпадъците си.

По-малко харчена енергия означава по-малко въглеродни емисии –со2

             Когато използваме енергията интелигентно, ние ще  пестим средства,ще запазваме природните ресурси и ще спомагаме за намаляването на емисиите.

 

              Резултатите от проведената анкета с родители по въпросите за идеи и действия  повишаващи  енергийната информираност :     

– 10%  от родителите имат необходимост от повече информация по отношение на енергийната ефективност и обогатяване на знанията си

– 10% са наясно с някои от енергийно ефективни мерки, но все още имат доста какво да научат

-75% имат достатъчно богата информация и я прилагат удачно, но желаят да я допълват непрекъснато

Във връзка с участието ни в европейския проект u4energy,

в детската градина се проведе практикум: „Да пестим ,за да съхранимпланетата Земя” , образователни дейности с учителите,помощен персонал и родителите за участие в европейското състезание U4ENERGY,открита практика с децата от трета и четвърта подготвителна група и развлекателно еко- шоу  от деца за деца „Енергоядко и Пестеливко”  подготвено от ІІІ г за всички възрастови групи

Прилагане на енергийни ефективни мерки в детското заведение/план за пестене на енергия/.

Изработване на модел за социално взаимодействие на децата от цдг№13 в творческа среда:учители,персонал,родители,представители на ЕОН-Варна,НПО,медии,местна власт,за споделяне на педагогически идеи и план за образователна и възпитателна дейност,с цел подобряване енергийната осведоменост в ДГ

DSC00272

DSC00447DSC00564DSC00699DSC00710P1010831

DSC00235DSC00239DSC00272DSC00273

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Нека да живеем екологично.Не се изискват големи саможертви от нас и малкото,което направим е от значение!!

  • Използвайте икономични крушки-пестят до 80% от електроенергията
  • Превключете на режим “Sleep” и “Hibernate” когато не използвате компютъра си.
  • Душ или вана? Предпочитайте душ, за вана ви е необходима 3 пъти повече вода!
  • Най-добрата и най-лесната алтернатива на автомобила са Вашите крака! Ходете пеша до училище. Идете до магазина с колело.
  • Защо да живеем екологично в числа!

6 070 квадратни метра: количеството тропически гори, губени всяка секунда за нуждите на разрастващите се градове .

137 броя растителни и животински видове, губени всеки ден поради унищожаването на дъждовните гори, което се равнява на 50 000 вида годишно

40 процента:  спестена енергия от рециклиране на вестник в сравнение с необходимата за производството му

450 грама на час: количеството въглероден диоксид, спестено на атмосферата ни от всеки kW/h произведена възобновима енергия

Обещание от деца, учители ,служители на ЦДГ№13”Звездичка”-Варна

Когато използваме енергията интелигентно, ние ще пестим средства, ще запазваме природните ресурси, ще спомагаме за намаляване на емисиите

1.Промяна на навиците и нагласата за оптимизиране на енергийна ефективност и осъзнаване необходимостта от икономии

2.Отговорно поведение за икономии на:

      Електричество:

- оптимално използване на дневната светлина

- изключване на осветление и ел. уреди след употреба

- поставяне на стикери за пестене на ел.енергия

- проверка за капеща вода

- поставяне на стикери за икономия на вода

/ежедневен контрол  екопатрул от деца и служител на ДГ/

     Отопление:

        -изключване на отоплителните инсталации при подходяща температура

комфорт-19-24 градуса

-         редовно почистване праха от радиаторите

3. Разделно събиране на отпадъците в ДГ:

-   хартия:

-   определяне место за събиране на хартия  по групи

-   печатане от двете страни на листа

-  рисуване от двете страни на листа-/ когато е възможно/

пластмаса:

- чашите за вода

-  кофичките от кисело мляко

батерии:

- след употреба от играчки,уреди

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт