Световен ден на защита на птиците и животните- 04.10.12

ЦДГ№13”ЗВЕЗДИЧКА” ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ И ЖИВОТНИТЕ

     На 4 октомври по случай  Международния ден за защита на птиците и животните  Екокомитетът при цдг№13”Звездичка” организира посещение на децата от четвърта група в Природонаучния музей  и екоразходка на децата от вторите и третите групи до Зоопарка в Морската градина на град Варна.

Със своето участие в мероприятията деца,учители и родители подкрепиха инициативата за подпомагане на животните и птиците.

Израз на активната позиция на  Екокомитета  при детска градина „Звездичка” са образователните,природозащитни,изследователски и възпитателни цели,реализирани чрез наблюдения и мероприятия за опазване на природната среда.

Това е мотив за екологична култура и поведение към устойчиво екологично развитие.

pelikanipochivkasurnavulci

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт