Световен ден на действие на екоучилища 07.11.2013

СВЕТОВЕН  ДЕН  НА ДЕЙСТВИЕ  НА  ЕКОУЧИЛИЩА

Световните дни на действие на Екоучилища бяха отбелязани с поредица от екоинициативи в ЦДГ №13 „Звездичка” под мотото „Добро за природата – добро за нас”.

Организирано и мотивирано деца, педагози и родители  се включиха в дейностите,отбелязващи събитието.

Чрез изложба от детски рисунки и експонати,изработени от природни и отпадъчни материали на тема „Обичам и пазя природата” се демонстрира екологична култура и отношение .

С чувство на отговорност  и завидна прецизност децата от всички групи се включиха в есенното почистване на двора  от листа и растителни отпадъци за компостиране,а след това се погрижиха за зимуващите птици като поставиха изработените от отпадъчни материали къщички и хранилки – „Да нахраним птичка”.

По време на Световните дни на действие се проведе акция за събиране на хартия,пластмасови изделия , батерии и Е-отпадъци.Бяха предадени 207 кг хартия и 62 кг пластмаса.

На 6 ноември децата от IV подготвителна група бяха домакин на открита практика “Втори живот на хартията” – рециклиране на хартия.Гости бяха педагози от детските заведения в гр.Варна.Екоинициативата е част от програмата на „Детската екоработилница”.

Тържественият концерт по повод 1 година Детска екоакадемия при ЦДГ №13”Звездичка” обедини проявите,посветени на Световните дни на действие на Екоучилища.Гости бяха представители от НПО,общественост,медии.Отчетени бяха резултатите от участието в кампанията „Да намалим отпадъците”.

IMG_0418IMG_0445IMG_0449IMG_7687IMG_7698IMG_7707IMG_7710IMG_7731IMG_7751

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт