Световен ден на водата 22.03.2015

22 март 2015 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА в  ЦДГ №13 ЗВЕЗДИЧКА ВАРНА BULGARIA International Water bridge Международен Воден Мост

„Питейната вода е определящ фактор за най-актуалните проблеми на съвремието: запазване на здравето, развитие на селското стопанство, производство на енергийните ресурси на планетата, урбанизацията. Често обаче този ограничен природен ресурс страда от лошо управление и безжалостна експлоатация. Всеки човек има право на достъп до чиста питейна вода. Как светът може да си сътрудничи, за да отговори на предизвикателствата и да осигури достъп до прясна вода на всички, което е право на всеки човек по света? Как образованието в тази област може да помогне за разрешаване на актуалните проблеми свързани с водата и да способства за реализирането на това основно човешко право? Може би като се започне от детската градина?? Може би бъдещето е в ръцете на нашите деца?? А може би Ние и Децата ни – ЗАЕДНО , ще спасим бъдещето ………….“

Децата от полудневната група на група на ЦДГ №13“Звездичка“ град Варна отправиха апел към обществото и институциите за опазване на водното богатство чрез  детски екологичен празник с детски песни,  интерактивни игри и опити.

Тържеството бе филмирано и представено в ютуб:

https://www.youtube.com/watch?v=835maEzd50A ;

и фейсбук: https://www.facebook.com/#!/video.php?v=1077355785609175HYPERLINK „https://www.facebook.com/“&HYPERLINK „https://www.facebook.com/“set=o.273469996041718HYPERLINK „https://www.facebook.com/“&HYPERLINK „https://www.facebook.com/“type=2HYPERLINK „https://www.facebook.com/“&HYPERLINK „https://www.facebook.com/“theaterHYPERLINK „https://www.facebook.com/“&HYPERLINK „https://www.facebook.com/“notif_t=video_processed

На празника присъстваха родители и следните гости:

ст.експерт по ПУВ към РИО –Варна

Иванка Пенева,

главен експерт   РИОСВ „Контрол на източниците на замърсяване“,

Милкана Кръстева Милкова

и медии

001002ab1ab2ab3ab4ab5

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт