Квалификационна дейност

 

 

 

В детската градина бяха реализирани три квалификационни курса на педагогически специалисти.

  На 13.02.2017г.в курса на тема :"Изграждане на умения за активна речева изява чрез различни комуникативни форми "с ръководител преп. Иванка Павлова  - участваха 15 учители.

 

 

 

 

 

 

 

   На 21.02.2017 г.в курса на тема :"Място и функции на играта в педагогическия процес в детската градина"с ръководител проф.д-р Снежана Въчева - участваха 15 учители.При разглеждане на темата педагогичестите специалисти повишават равнището на професионалната компетентност по отношение на научната,педагогическата, методическа подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.Курса проведе се в ДИКПО - Варна.

 

   Предстои на 17.03.2017г.курс на тема:"Превенция на отклонения в поведението и емоциите при децата" с ръководител доц.д-р Пенка Кожухарова  с 15 участници.

След приключване на курсове всеки участник получава  удостоверение с начислени кредити.   

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт