Обяви

Обява за свободно работно място за детски учител 

Обява за свободно работнo място за помощник-възпитател

 

                                                                                                   

Местна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на децата и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

телефонна линия за подавание на сигнали 080010112  и електронен адрес:  obhvat@mon.bg  

Писмо на минитъра на образованието и науката

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт