Съобщения

 Уважаеми родители, 

Към ДГ №3 "Звездичка" ще бъде открит филиал на бул."Сливница" №46 от 15.09.2023г.  функциониращ с една първа възрастова група - деца родени 2020 г.

 

 

За поредна година децата от ДГ №3 "Звездичка" отбелязват Международния ден на Черно море.

https://www.bsbd.org/v2/bg/page_3713832.html


На 07.12.2021г  ДГ № 3 " Звездичка" получи отличие  " Аз гарантирам щастливо детство" от Агенция " Закрила на детето" .

https://novavarna.net/2021/12/07/7-варненски-училища-и-детски-градини-по/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR17v3Qc_GO-IrViKL0AHs1qj94WxBl7RoT9JIaM-V

 

Уважаеми родители,

               На основание Заповед №РД09-3294 от 17.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката, в периода от 18.11.2020 г. до 18.01.2021 г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование, в детски градини и в училища на територията на община Варна, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

Отсъствията са по уважителни причини. Заявленията за отсъствие на децата по уважителни причини  се подават до директора в свободен текст.

Напомняме на родителите:

  • Вместо медицинска бележка за периода на отсъствие родителите декларират /представят декларация/, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни през последните 14 дни и няма признаци на заразно заболяване.
  • След заболяване на детето, приемането му се осъществява с медицинска бележка от лекуващия лекар.
  • За децата, които възобновяват посещенията си в детската градина   при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
  • Преди подновяване на посещението на детето в детското заведение, родителите уведомят персонала от предходния ден. /тел:052 460529/

 

Отбелязване на "31 октомври  2020г. - Мездународен ден на "Черно море"  в ДГ № 3 "Звездичка"

http://www.moreto.net/novini.php?n=428708

 

Уважаеми родители,

      В предвид епидемиологичната обстановка и ограничаване разпространяването на COVID - 19  е препоръчително безкасово плащане на такса за ДГ , чрез e-Pay.bg.

Всички заедно трябва да намерим баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на нас и децата ни .Нека да си помогнем заедно!

За безкасово заплащане на таксата за присъствените дни на децата, можете да подадете заявление в канцеларията на ЗАС, въз основа на което ще Ви се издаде удостоверение 

с клиентски номер.

                           Благодрим за разбирането и  съдействието !

   

Уважаеми родители,

          Информираме Ви,  че родителитe / настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение на основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Уважаеми родители,

 Във връзка със Заповед №1062 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Варна се преустановяват посещенията на децата в ДГ №3 „Звездичка“, от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

 Заповед на Кмета  №1062 от 13.03.2020г. 

 

ДГ №3 “ Звездичка” работи и акцентира върху  екологично възпитание още от 1998 г. 
 

и води своите възпитаници към разкриване  тайните на  природата и нейното опазване.

     Днес 21.03.2018 г. за поредна година детската градина  отбеляза Световния ден на водата

с тържество , подготвено от децата на трета група водени от  г-жа Красимира Симеонова и г-жа Софка Христова.

http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2018-03-21/kak-da-pazyat-vodata-na-planetata-nauchiha-varnenski-detsa

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

        

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

       

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт