Екип на детската градина

Администрация:

1.Богданка Генкова - директор

2.Цветелина Георгиева -гл.счетоводител

3.Кичка Славова - ЗАС

 

 

Педагогически персонал:

1.Диана Атанасова - старши учител

2.Елена Стоянова- старши учител

3.Красимира Симеонова - старши учител

4.Софка Христова - старши учител

5.Веселина Баталова -Пенева - учител

6.Наталия Боболова - учител

7.Снежана Георгиева  - старши учител

8.Теодора Стоянова - учител

9.Михаела Михалева -  учител

10.Виктория Вълчева - учител

11.Надежда Георгиева  -  учител

12.Любка Маринова - старши учител

13.Бояна Николай Пенева- старши учител

14.Радостина Емилова Желязкова- учител

15.Милена Йовчева -старши учител по музика

 

Непедагогически персонал:

1.Маня Минева - пом. възпитател

2.Гергана Великова - пом. възпитател

3.Красимира Колева  - пом. възпитател

4.Зоя Бучкова - пом. възпитател

5.Янка Тодорова - пом. възпитател

6.Ганка Димитрова - пом. възпитател

7.Румяна Добрева - пом.възпитател

8. Николинка Стоянова  - пом. възпитател

9. Стефан Линков - огняр

10.Росен Димитров - огняр / пазач

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт