Екип на детската градина

Администрация:

1.Богданка Генкова - директор

2.Бояна Пенева - зам.-директор, учебна дейност

3.Цветелина Георгиева -гл.счетоводител

4.Петя Станчева - ЗАС

 

 

Педагогически персонал:

1.Красимира Симеонова- старши учител

2.Софка Христова- старши учител 

3.Любка Кънчева - старши учител

4.Диана  Атанасова - старши учител

5.Снежана Георгиева  -  старши учител

6.Наталия Боболова -  старши учител

7.Радостина Желязкова  -  учител

8.Надя Николова - учител

9.Надежда Георгиева -Стоева -  учител

10.Цветка Найденова - учител

11.Елена Апостолова -  учител

12.Невена Мангова - учител

13.Юлияна Янчева -  учител

14.Теодора Гончева- учител

15.Виктория Вълчева- учител

16.Виолета Джамбазова- учител 

17.Милена Йовчева -старши учител по музика

 

Непедагогически персонал:

1.Зоя Бучкова - пом. възпитател

2.Николинка Стоянова - пом. възпитател

3.Ганка Димитрова - пом. възпитател

4.Красимира Колева - пом. възпитател

5.Гергана Великова - пом. възпитател

6.Пенка Кръстева - пом. възпитател

7.Йорданка Калоянова - пом.възпитател

8. Гергана Василева  - пом. възпитател

9. Анна Сергеева- пом. възпитател

10.Мария Белчева - пом.възпитател

11. Стефан Линков - огняр/ работник поддръжка

12.Росен Димитров - огняр / пазач

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт