Проекти и програми

ДГ №3 „Звездичка“ е одобрена и работи по НП „Хубаво е в детската градина“ на МОН на тема: „С музика и игри за природата“.

 

Детска градина № 3 "Звездичка" работи по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

 

   

Детска градина № 3 " Звездичка" работи по  Проект за предоставяне средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност 

 

 

Детска градина № 3 " Звездичка" е включена в Програма "Екоучилища" и Програма " Учим за гората " на  FEO, ръководена от БД  "Син флаг"

 

    Детска градина                

                                                                 БД "СИН ФЛАГ"

 

   

„Световни дни на действие“ – Дни на Екоучилища

Кампания на Фондацията за екологично образование, която активира ученици и учители към промяна за по-устойчив и по-добър свят.

 

       Детска градина № 3  "Звездичка"  участва в  следните Национални програми :

  • Нaционална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“
  • Национална програма „Без свободен час“
  • Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ на МОН;

 

 

 

 

 

         

       

 

 

     

 

 

 

     

     

 

       

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

    

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт