Консултации с родители

Консултации с родители се осъществяват от учителите на групата, всяка сряда  от 13,30 часа до 14,30 часа.  

 

Уважаеми  родители,

Предучилищното образование e  процес на възпитание, социализация и обучение на децата и се осъществява с активното сътрудничество на семейството. Взаимодействието се осъществява чрез организиране на  съвместни еко инициативи, празници, изложби, онлайн конкурси и включване на родителите в прекия педагогически процес  „Дни на отворените врати“. Дейностите за работа с родителите се  обуславят от Закона за предучилищно и училищно образование и са предвидени в План за сътрудничество и взаимодействие с родителите в ДГ №3 "Звездичка".

 „Дни на отворените врати“

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт