Родителски срещи

График за консултитане на родителите с учителите на детските групи.

Консултирането на родителите се осъществява от учителите на

групата, в извън работно време на всеки учител.

Два пъти в месеца- в ден сряда  от 13,00 часа до  14,00 часа.  

 

Уважаеми  родители,

Предучилищното образование, като процес на възпитание, социализация

и обучение на децата се осъществява при активно взаимодействие и сътрудничество

с родителите, чрез организиране на „Дни на отворените врати“, съвместни

празници ,екодейности и изложби. Дейностите за работа с родителите се  обуславят

от Закона за предучилищно и училищно образование и са предвидени в План за 

сътрудничество и взаимодействие с родителите в ДГ №3 "Звездичка".

 „Дни на отворените врати“ се провеждат във

всяка възрастова група през месец април.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: dg3zvezdichka@abv.bg

Форма за контакт