Морска звезда

                                               

                   

Екип:   

Учители: Елена Апостолова и Виктория Вълчева 

Пом. възпитател:  Красимира Колева 

 

   

Отбелязване на 31 октомври – Международен ден на Черно море на тема: „Чудният свят на морето“, съвместно с екип от Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ – БАН, гр. Варна.

           

 

 

 

         

 

                                            

 

 

 

                                                                                          

 

 

       

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт