За нас

                                                                        ХИМН НА ДГ № 3 "ЗВЕЗДИЧКА"

 

ДГ №3 ”Звездичка”със своя директор г-жа  Богданка Генкова и учителският екип доказва своя професионализъм и работи в най-новите области на предучилищното възпитание. Богатата дейност и авторитет нарежда детското заведение сред най-добрите в град Варна.

Детска градина №3 „Звездичка” се намира в централната част на град Варна,  на улица „Пр.Фр. Жолио Кюри” № 14.

От 1 септември 1985г. ЦДГ №13 “ Звездичка”започва да функционира с 6 групи . Първото прието дете е Дамян Владимиров Щерев, роден 1980 г.

На 27 май 1986 г. празнично е отбелязан първият рожден ден на детска градина “ Звездичка”.,

От 1998 г. ДГ №3 “ Звездичка” – гр. Варна се занимава с екологично възпитание и умело води стъпка по стъпка своите възпитаници към разкриване  тайните на знанието и любовта към природата.

Години наред колективът на ДГ №3"Звездичка"работи ентусиазирано и отговорно по Европейския проект „Екоучилища” и „ Учим за гората”.
ДГ “ Звездичка “ е включена в Европейски проект “Екоучилища” към БД “ Син флаг”, ръководен от ФЕОЕ. На 29. 11. 2000 г. за първи път в гр. Варна се присъжда награда “Зелен флаг “, която е признание и уважение към работата на детското заведение, постигнало забележителни резултати в своите програми и дейности, съобразени с екологичното възпитание на децата.

В детската градина е открит Еко кабинет със съдействието на Община Варна и фирма “ Шеле”- 2001г . и “Детско морско скаутско училище “, което е първата регионална детска скаутска организация.

С професионалния си опит педагогическият колектив на ДГ №3 ”Звездичка”привлича все повече организации с идеална цел, културни институции, екологични организации .В детското заведение е изграден модел за мултиплициране на знания и опит от деца, родители и общественост. Взаимодействието на децата и публичните личности с творци от изкуствата, културата и науката осигурява възможност за непосредствено общуване, помага им да изградят свое отношение за обществото, което ги заобикаля. Приоритет в работата на колектива е повишаване професионалната квалификация на учителите чрез използване на интерактивни информационни технологии в учебния процес за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението.

Детската градина е удостоена с много отличия и награди,  сред  тях  е и престижната общинска  награда „Варна” за високи постижения в системата на предучилищното възпитание с носител г-жа Лидия Георгиева – директор на годината през 2006 г.  и най-добър учителски колектив през 1999 г.

Взаимодействието, добрият диалог и сътрудничество между детското заведение и държавни, общински и НПО организации дава възможност реализираните проекти и дейности да бележат един иновационен подход и нова посока за гражданското възпитание на децата.

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт