Морско конче

Екип:

Учители : Радостина Желязкова  и Надя Николова

Николинка Стоянова - пом.възпитател 

 

 

Планирани дейности от План-програма за БДП на ДГ: „Посланията на есенния лист“ и „Моят безопасен път до детската градина“

       

                     

      

 


 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт