Прием

Линк към Система за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и училища

https://dg.uslugi.io/ 

 

 СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

Критерии за разпределение на децата в ДГ №3 "Звездичка"- прием на деца в първи възрастови групи

 

        Уважаеми родители, 

В централна сграда на  ДГ №3 "Звездичка" ще бъдат приети деца, родени 2020 г. в две първи възрастови групи. 

Във  филиал на бул."Сливница" №46  ще бъдат приети деца, родени 2020 г. в една първа възрастова група.

 

 

 

                           
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт