Свободни места

Обявяване на свободни места 11.09.2023г.

        ДГ №3 „Звездичка“ – Община Варна обявява свободни места  за  прием на деца:

  • Във филиал на бул.“Сливница“ № 46 за първа възрастова група, деца родени 2020г. – 6 свободни места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 11.09.2023г. (понеделник) до 15.09.2023г. (петък) до 14.00 ч. включително.  

Резултатите от класирането ще бъдат  изнесени на  18.09.2023г. /понеделник/, след  09.00 ч. в централна сграда  на ДГ №3 „Звездичка“.

Записването на класираните деца  ще се осъществява  от  18.09.2023г. /понеделник /   до  21.09.2023г.  /четвъртък/  до 16.00 ч.  включително в кабинета на ЗАС на ДГ №3 „Звездичка“.

 

 

Обявяване на свободни места 28.08.2023г.

        ДГ №3 „Звездичка“ – Община Варна обявява свободни места  за  прием на деца:

  • В централна сграда на  ДГ за първа възрастова група, деца родени 2020г. – 4 свободни места.
  • В централна сграда на  ДГ за втора  възрастова група, деца родени 2019г.- 2 свободни места.
  • В централна сграда на  ДГ за трета възрастова група, деца родени 2018г.-1 свободно място.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 28.08.2023г. (понеделник) до 01.09.2023г. (петък) до 14.00 ч. включително.

Резултатите от класирането ще бъдат  изнесени на  04.09.2023г. /понеделник/  до 09.00 ч. във фоайето на централна сграда  на ДГ №3 „Звездичка“.

            Записването на класираните деца  ще се осъществява  от  04.09.2023г. /понеделник / до  08.09.2023г. / петък/  до 16.00 ч.  включително в кабинета на ЗАС на ДГ №3 „Звездичка“.

 

Обявяване на свободни места 14.08.2023г.
       

ДГ №3 „Звездичка“ – Община Варна обявява свободни места  за  прием на деца:

1.Във филиал на бул.“Сливница“ № 46 за първа възрастова група, деца родени 2020г. – 1 свободно място.
2.В централна сграда на  ДГ за втора  възрастова група, деца родени 2019г.-  2 свободни места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 14.08.2023г. (понеделник) до 18.08.2023г. (петък) до 14.00 ч.

Резултатите от класирането ще бъдат  изнесени на  21.08.2023г. /понеделник/, след 09.00 ч. в централна сграда  на ДГ №3 „Звездичка“.

Записването на класираните деца  ще се осъществява  от  21.08.2023г. /понеделник / до  25.08.2023г. / петък/  до 16.00 ч. в кабинета на ЗАС на ДГ №3 „Звездичка“.

 

      Обявяване на свободни места 31.07.2023г.

        ДГ №3 „Звездичка“ – Община Варна обявява свободни места  за  прием на деца:

  • Във филиал на бул.“Сливница“ № 46 за първа възрастова група, деца родени 2020г. – 5 свободни места.
  •  В централна сграда на  ДГ за трета възрастова група, деца родени 2018г. – 2 свободни места.

Приемането на документи ще се извършва на място в детската градина от 31.07.2023г. (понеделник) до 04.08.2023г. (петък) до 14.00 ч.

Резултатите от класирането ще бъдат  изнесени на  07.08.2023г. /понеделник/, след 09.00 ч. в централна сграда  на ДГ №3 „Звездичка“.

            Записването на класираните деца  ще се осъществява  от  07.08.2023г. /понеделник / до  11.08.2023г. / петък/  до  16.00 ч. в кабинета на ЗАС на ДГ №3 „Звездичка“.

 

 

 

Наредба - регистър

 

СИСТЕМА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО КЛАСИРАНЕЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас

ДГ №3 "Звездичка"

гр. Варна, 9000, ул. „Професор Фредерик Жолио Кюри“ №14

Тел: 052 460 528

Mail: info-400249@edu.mon.bg

Форма за контакт